Bouwvergunning

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan kan het zomaar zijn dat u daar een vergunning voor nodig heeft. Rolvink Advies kan voor u deze werkzaamheden uitvoeren. Wij hebben de kennis en ervaring om dit traject zorgvuldig voor u te regelen. Daarnaast kennen wij de taal van uw gemeente en beheersen wij de relevante wetten en regels, welke wij combineren met onze bouwkundige creativiteit en tekentechnische knowhow. Rolvink Advies is uw aanspreekpunt tijdens de bouwvergunningsprocedure en lossen eventuele vragen van u, uw gemeente of uw aannemer met u op.

Bouwregelgeving voor bouwvergunningen

Bouwwerken moeten passen in hun omgeving. Ook mogen ze geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en gebruikers. Voor het bouwen, verbouwen, slopen én gebruiken van woningen en andere gebouwen gelden daarom bouwregels. Meestal is voor bouwen een omgevingsvergunning (vroeger de bouwvergunning) nodig. In een aantal gevallen kunt u zonder vergunning (vergunningvrij) bouwen.

Omgevingsvergunning & WABO

Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen t.b.v. een bouwkundig ontwerp? Bouwkundig Adviesbureau Rolvink helpt u bij het doorlopen van de gehele procedure. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn 25 vergunningstelsels voor werkzaamheden in de fysieke leefomgeving gebundeld. De Wabo maakt het mogelijk één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu aan te vragen: de omgevingsvergunning.

Voorbeelden van gevallen waarin u een omgevingsvergunning moet aanvragen:

  • Een verbouwing of nieuwbouw
  • Een boom kappen
  • Afwijken van een bestemmingsplan
  • Oprichten of veranderen van een (vergunningplichtig) bedrijf
  • Aanpassen van een monument
  • Maken van een uitweg (uitrit)
  • Brandveilig gebruiken van een gebouw
  • Plaatsen van bijvoorbeeld reclameborden of- opschriften
  • Een combinatie van activiteiten zoals gebruik in afwijking van een bestemmingsplan, oprichten of wijzigen van een inrichting en verbouwen van kantoor.

Bouwvergunning aanvragen

Bij Rolvink Advies kunt u een bouwvergunning aanvragen. Wij helpen u door de gehele aanvraagprocedure met onze kennis en ervaring!

 

Bouwvergunning en omgevingsvergunning